Το Δόγμα των Υπογραφών (Μέρος Β)

Γράφει ο Ν. Αργυρίου Είναι γνωστή η αρχή της μαγείας ότι, κάθε επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να αναπαραχθεί με τη μίμηση. Κατά τον Αριστ...