Απόσπασμα μυθιστορήματος (ΙΩΚΗ β τόμος)

...Ο Περίανδρος κοίταξε έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Η ματιά του ξεστράτησε μακριά στον ορίζοντα, και τίποτα δεν τον εμπόδιζε να παρ...