ΒΙΝΤΕΟ: "ΤΟ 1938 ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΣΤΑΛΙΝ"

ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ  KATA ΤA ETH 1937-38 ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΟΝΤΟ ...