ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Β

Η Ελευθερία είναι το Σπίτι του Θεού και η Γνώση είναι η Ζωή Του...