ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΙ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΙ =  ΚΥΜΑΤΑ = 762 ΤΡΙΑ ΜΙ =  ΑΕΝΑΗ ΣΠΕΙΡΑ =  ΚΥΜΑ =  461 ΤΙ ΕΣΤΙ ΑΕΝΑΗ ΣΠΕΙΡΑ =  ΕΣΤΙ ΦΑΟΣ =  Η ΑΙΓΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ = 1286 Η ο...