Με το παρόν εξώδικο κάθε δικαιολογία καταρρίπτεται

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ : ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΨΗ ΑΣΠΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΛΙΒΑΝΟ...