ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ

« Η τρομοκρατία είναι ο υπ' αριθμόν ένας κίνδυνος που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια», ανακοίνωναν επίσημα οι Η.Π...