Μια λαμπερή τελεία που μέσα της έχει χαραχθεί η μορφή και ο χαρακτήρας του ουρανού

Σε μια προηγούμενη ανάρτησή μας είχαμε αναφερθεί στις δυο υψηλές τέχνες, που εν συντομία θα τις αναφέρουμε παρακάτω: Η πρώτη τέχνη γνωρίζ...