ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ; «ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ »...!!!

Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζετα...