Ο ΡΩΜΑΝΟΣ Δ’ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΙΚΙΕΡΤ (Μέρος Β)

Η ανατροπή του Ρωμανού Δ’.   Όταν μαθεύτηκε στην Κωνσταντινούπολη το στρατιωτικό ατύχημα του Μαντζικιέρτ η Αυτοκράτειρα Ευδοκία Μακρεμβολ...