ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ακολουθεί ενημερωτικό δελτίο από την αντιπροσωπεία Επιτροπών πολιτών: Με το παρόν ενημερώνουμε ότι αντιπροσωπεία των Επιτροπών πολι...