Το αισθητικό σώμα

Γράφει ο Ν.Αργυρίου Η ανθρώπινη υπόσταση αποτελείται από επτά σώματα με ορατό μόνο το σάρκινο. Από αυτά τα τρια είναι καθαρώς πνευματικά,...