Υποχρεωτικό θα είναι το Microchip για όλα τα βρέφη από το Μάιο του 2014!!!

          Η διαδικασία διεύρυνσης της Νέας Παγκόσμιας Τάξης έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή για να το δουν ορατά, όχι μόνο μέσ...