Το προφητικό όνειρο

Άπλωσε τη σκέπη σου, Δέσποινα, σαν φωτεινή νεφέλη και σκέπασε την πόλη σου και αγκαλιασέ την, όπως αγκάλιασες το Χριστό, και κάνε την ...