Έκτακτη παρέμβαση!!! Θεσσαλονίκη 8 Σεπτεμβρίου: Φοβούνται αυτό που έρχεται! Οι ξεχασμένοι και καταδιωγμένοι Έλληνες θα ανυψωθούν...! (Βίντεο)

Θεσσαλονίκη 8 Σεπτεμβρίου: Φοβούνται αυτό που έρχεται!  Έκτακτη παρέμβαση: Οι ξεχασμένοι και καταδιωγμένοι Έλληνες θα ανυψωθούν....