Μία σαδιστική σατανική σεκτα (Μέρος Γ)

Γράφει ο ΑΤΑΛΟΣ Ε ίναι αληθές ότι ο απλός άνθρωπος, χαμένος και εξόριστος στη γη, νιώθει αβέβαιος για την προέλευσή του, για το τι συμβα...