ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ

Τα γεωμετρικά σχήματα προέρχονται από τους αριθμούς , και ως σύμβολα δείχνουν το πραγματικό νόημα του κόσμου... Ο αριθμός Μηδέν είναι το ν...