Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Περνάμε την Πύλη που είναι ολάνοιχτη μπροστά μας, ακούγοντας μια έντονη μουσική. Παρατηρούμε την αίθουσα που είναι φωτεινή σε ιόχρους απ...