Μεταξύ πλούτου και προδοσιών...

Η Ελλάς είναι χώρα πάμπλουτη και όχι μόνο το οικόπεδο φιλέτο της Κύπρου...  Aυτή η χώρα έχει  καταληστευθεί και, τώρα μας ζητάνε την ψυχή ...