Μία σαδιστική σατανική σέκτα (Μέρος Α)

Γράφει ο ΑΤΑΛΟΣ Η επιστήμη της ψυχιατρικής θα μας βοηθούσε σημαντικά στο να κατανοήσουμε την ψυχολογία εκείνων που είναι επιρρεπείς στoν ...