Παγκόσμιο σοκ για βιολογικά εργαστήρια των ΗΠΑ στην Ουκρανία

  Στις 26 Φεβρουαρίου 2022, οι ΗΠΑ διέγραψαν όλα τα έγγραφα ενός Εργαστηρίου Βιοόπλων τους στην Ουκρανία στις 26-02-2022 εν μέσω της συν...