Ποιος είμαι;

"...Το αίνιγμα της Σφίγγας, η ανθρώπινη εξέλιξη ανοίγει άλλες θύρες! Κι εμείς σαν σ' όνειρο ανασύρουμε ασυνείδητα το μυστήρι...