Από το 1979 ήξεραν για το Δ.Ν.Τ. όσοι κυβερνούσαν.

Δημόσια το έλεγε –από τότε- ο Σπύρος Μαρκεζίνης Μην ακούτε τα ψέματα που λένε οι Μαυρογιαλούροι της πολιτικής ζωής, οι πρωταγωνιστές του ...