"Επιστρέφουν στην πατρίδα τους οι Ρώσοι"

Τα επόμενα τρία χώρα, εκτιμάται ότι 125 χιλιάδες Ρώσοι πολίτες που είχαν φύγει στο εξωτερικό, ή ζούσαν σε πρώην Σοβιετικές Δημοκρατί...