ΣΚΕΠΤΟΜΟΡΦΕΣ

Οι σκέψεις γίνονται πράξεις. Η σκέψη του ανθρώπου δημιουργεί ενέργεια και όταν αυτή έρχεται σ' επαφή με το ρεύμα και την κίνηση της ψ...