ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΕΡΑ    Τα ελληνικά ιερά βρίσκονται σε γεωμετρικές αποστάσεις μεταξύ τους. Ως προς την περίπτωση ο Αριστοτέλης αναφέρει (Π...