ΚΕΝΤΡΑ ΔΥΝΑΜΗΣ

Το κέντρο του Γαλαξία μας εκπέμπει φως,αλλά και ισχυρό ηλεκτρομαγνητικόν φάσμα με ποικίλες συχνότητες ...Με αποτέλεσμα ο πλανήτης Γη να συ...