ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ ΠΟΛΕΜΟΥ: Υπάρχει ευκαιρία για ειρήνη από την μυστική κυβέρνηση των Η.Π.Α;

  Έχει επέλθει στην ιστορία πολλές φορές η λέξη: πόλεμος.  Αν και ο πόλεμος δεν έχει ηθική παρ' όλα αυτά με βάση αυτόν στηριχθήκαν...