ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 3 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΟΖ: Exxon Mobil: «Μετά το βυθοτεμάχιο 10 έχουν σειρά το 3 και το 6»

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει από τις 3/12/18 σε άρθρο μας με τίτλο:  ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΟΖ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2019...