Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ

.... Μόλις ξημέρωσε ο  γέρο-τσιγγάνος γέμισε το μεταλλικό σκεύος με καθαρό  νερό και το έφερε στην αγκαλιά του, διοχετεύοντας όλη του τ...