ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ... ΨΥΧΟΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ: ‘Havana syndrome’

Σειρά ύποπτων επιθέσεων που φαίνεται να στοχεύουν διπλωματικά πρόσωπα και προσωπικό μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Στο κάτωθι άρθρο της ι...