Το έγγραφο, το πρόσωπο και η ιστορία....

Οι "υπηρεσίες" συχνά λένε ότι: " Σημασία έχει το έγγραφο, το πρόσωπο και η ιστορία" .... Στο παραπάνω έγγραφο, με ημ...