Σε λίγες μέρες οι Αναρχικοί σχεδιάζουν κάτι τρομερό..

Η ANTIFA προγραμματίζει στις 4 Νοεμβρίου μια εθνική ημέρα ταραχών....  Μέσω πράξεων βίας και τρομοκρατίας, καταβάλλονται σχέδια γ...