Μετουσίωση

Το Πνεύμα σου Είμαι Εγώ, "Η Εγώ Ειμί Παρουσία". Είμαι η Ανώτερη ψυχή σου ιεραρχικά και ζω μέσα στον Πνευματικό Κόσμο. Ο ρόλος...