Πυραμίδες

«.... Γενικά, θα λέγαμε ότι πυραμίδες υπάρχουν σε είκοσι επτά χώρες. Οι περισσότερες σε αριθμό βρίσκονται στην Κίνα, ένω μετά την Κίνα ...