Τα άστρα του Σειρίου και τι συμβολίζουν για τους Έλληνες

Ο Σείριος α και β είναι τα άστρα που ενέπνευσαν το πνεύμα των Ελλήνων. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι Σείριος είναι το αστέρι που αναφέρετ...