Από το 1998 μιλούσαν για "ΒΟΣΝΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ"

Από το 1998 έχει σταλεί έκθεση στο Υπουργείο Εξωτερικών του ανθελληνικού ιδρύματος RAND, που προτείνει την "Βοσνιοποίηση της Θράκης&quo...