Η Μαγική Τέχνη του Έρωτα

«Η Τέχνη του Έρωτα είναι η πρώτη απ΄ όλες τις τέχνες γιατί όταν ασκείτα σωστά, φέρνει τον άνθρωπο κοντά στην Αθανασία…» Σου- Νου...