Μία σαδιστική σατανική σεκτα (Μέρος Β)

Γράφει ο ΑΤΑΛΟΣ Σήμερα, κυβερνούν όλους τους λαούς τα μεγάλα οικονομικά Συμφέροντα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, έχουν χρησιμοποιήσε...