ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ : "ΠΟΥΛΙΑ ΘΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΣΤΗΝ ΓΗ ΠΕθΑΜΕΝΑ..."

ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΜΦΟΡΩΝ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ: ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ. ΚΑΤΑΦΘΑ...