Ενώ μιλάνε για αλλαγή του συντάγματος... ορδές από λαθρομετανάστες έρχονται στην χρεοκοπημένη πατρίδα μας

Η χώρα μας δέχεται εδώ και χρόνια, ορδές από λαθρομετανάστες από τρίτες χώρες. Η αλλοίωση του Ελληνικού Έθνους, είναι ο πρωταρχικός σκο...