ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Σήμερα οι άνθρωποι κινδυνεύουν από "υπερπληροφόρηση" το φαινόμενο αυτό θρέφεται από την αγάπη των συνανθρώπων μας για έτοιμη γνώ...