Το Ελληνικό DNA

Η Θνητή ζωή είναι ένα μπαλόνι που, όμως,  από παντού απλώνονται "καρφιά" για να το σκάσουν.  Τα  "καρφιά" αυτά είνα...