"Το δίχτυ με τις μαύρες τρύπες και τα δυναμικά πεδία που υπάρχουν πέραν της Σελήνης"

  O Λουκιανός γεννήθηκε στη Συρία το 120 μ.Χ, από τα έργα του ξεχωρίζει : " Μία αληθινή ιστορία". Βέβαια, υποτίθεται ότι όσ...