Σχέδιο διαφυγής του Παπανδρέου από την Κρήτη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

(ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ = ΕΙΔΑ ΤΟΥ ΦΟΝΕΩΣ ΤΗΝ ΜΑΧΑΙΡΑΝ = 3576) Σ υναγερμός έχει σημάνει στις Αστυνομικές Αρχές της Κρήτης ενόψει ...