ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: «Η Κωνσταντινούπολη θα είναι πάλι ελληνική το 2020»

«Θα διευρυνθούν τα όρια της πατρίδος μας» Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ Θα υποδειχθεί ο Βασιλεύς και θα διοικήσει αυτός με συμβούλου...