ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: «Η Κωνσταντινούπολη θα είναι πάλι ελληνική ...»

«Θα διευρυνθούν τα όρια της πατρίδος μας» Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ Θα υποδειχθεί ο Βασιλεύς και θα διοικήσει αυτός με συμβούλου...