ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ

Το όνομα Σατανάς είναι η μετάφραση της εβραικής λέξης αντίπαλος. Ο Π. Κράσσα αναφέρει ότι οι σημίτες Άραβες πίστευαν πως ...