Σε αναγκαστική συμφωνία προχώρησε η κυβέρνηση Ερντογάν με το στρατό

Σε αναγκαστική συμφωνία προχώρησε η κυβέρνηση Ερντογάν με το στρατό. Επακόλουθο αυτής της συμφωνίας ήταν η παράταση της θητείας 14 ανώτατω...

Σε ίδρυση κόμματος προχωρούν απόστρατοι αξιωματικοί..

“ Σκοπός είναι η ίδρυση πολιτικού φορέα, ικανού να εμπνεύσει αίσθημα ικανότητας - ασφάλειας - ελπίδας και προοπτικής στον Ελληνικό Λαό.......