Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ

Το παρόν προέρχεται από την παλιά «εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου», η οποία είναι γνωστή για το μεγάλο κύρος της σε θέματα σχετι...