Συμμαχία Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας

Αυτό που φαίνονταν ότι  αποτελούσε μέρος μίας ανοικτής συζήτησης στο Ισραήλ η δημιουργία δηλαδή ενός περιφερειακού άξονα ο οποίος θα...